: startujemy : : nocna kuchnia : : multi-medialnie : : coctail towarzyski :

: newsy : : kontakt : : konkursy :

puby restauracje
kawiarnie kluby
pizzerie kawalerskie
dyskoteki bary
hotele online

www.nocnygdansk.pl/lokale.php?nrlok=106

Strefa Reklamy:
04-09-2012 | Lech Kaczyński - człowiek Solidarności (Konferencja)

Lech Kaczyński – człowiek "Solidarności"

Konferencja Krajowa Ruchu Społecznego im. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego pt. "Lech Kaczyński – człowiek »Solidarności«” odbędzie się 8-go września (sobota) o godz. 13:00 w sali BHP w Gdańsku. Gośćmi konferencji będą Marta Kaczyńska i Jarosław Kaczyński.

W części oficjalnej zaplanowano wystąpienia Krzysztofa Dośli (przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”), Macieja Łopińskiego (Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego) i Jarosława Kaczyńskiego.

Program części wykładowej:

1. Dr hab. Sławomir Cenckiewicz – Lech Kaczyński: WZZ, Sierpień ’80 i NSZZ „Solidarność” (1978-1989).

2. Adam Chmielecki – Lech Kaczyński – wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (1990-1991)

3. Janusz Śniadek – Lech Kaczyński i NSZZ „Solidarność” (1991-2010)

Następnie odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Lech Kaczyński i ruch »Solidarności«”, prowadzony przez red. Jacka Karnowskiego (wPolityce.pl/„Uważam Rze”), z udziałem Grzegorza Biereckiego, Andrzeja Gwiazdy, Andrzeja Kołodzieja, Róży Jancy-Brzozowskiej, Macieja Łopińskiego, Mariusza Muskata, Piotra Semki, Janusza Śniadka i Krzysztofa Wyszkowskiego.

Główną intencją organizatorów konferencji – Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – jest ukazanie roli i wkładu Lecha Kaczyńskiego w dzieło Sierpnia ’80 i ruchu „Solidarności” w latach 1980–1991.

Zmarły tragicznie Lech Kaczyński jest przede wszystkim znany jako polityk, urzędnik państwowy i prezydent Rzeczypospolitej, zaś jego działalność w okresie PRL i pierwszych latach III RP jest niemal nieznana. Chcąc przywrócić – choćby częściowo – pamięć o prezydencie Kaczyńskim jako ważnym działaczu trójmiejskiego i ogólnopolskiego ruchu antykomunistycznego zdecydowaliśmy się zorganizować konferencję popularno-naukową, która w sposób uporządkowany będzie starała się odtworzyć kolejne etapy jego działalności politycznej w PRL. Stąd też do udziału w konferencji zaprosiliśmy zarówno historyków i badaczy „Solidarności”, jak i świadków historii – działaczy organizacji podziemnych, którzy znali i współpracowali ze śp. Prezydentem. Właśnie w takim gronie, łącząc empiryczną wiedzę i ustalenia historyków z pamięcią i wspomnieniami kolegów Lecha Kaczyńskiego pragniemy w symbolicznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej dyskutować i pochylić się nad nieznaną szerzej spuścizną jednego z najznamienitszych Polaków ostatnich dekad.

Najważniejsze z jej elementów odnoszą się do działalności Lecha Kaczyńskiego w niesformalizowanym jeszcze trójmiejskim środowisku opozycyjnym (1976–1978), w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża (1978–1980), udziału w Wielkim Strajku i pracy na rzecz Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r., uczestnictwie w pracach Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (1980–1981), I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” (1981), wybrzeżowym i ogólnokrajowym podziemiu „Solidarności” lat 1982–1989 (m. in. Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej i Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”). Kontynuacją tej opowieści jest udział Lecha Kaczyńskiego w rozmowach „okrągłego stołu”, procesie wyłaniania rządu Tadeusza Mazowieckiego i faktycznym kierowaniu odrodzonym NSZZ „Solidarność” w latach 1989–1991; a jej zwieńczeniem – kolejne lata działalności naukowej i państwowej Lecha Kaczyńskiego aż do zakończonej tragiczną śmiercią prezydentury „Polski Solidarnej”, odwołującej się do tradycji i dziedzictwa ruchu „Solidarności” niemalże w każdym kontekście, od wspierana prospołecznych rozwiązań w dziedzinie społeczno-gospodarczej po politykę historyczną.

W jednym ze swoich ostatnich wywiadów odnosząc się do własnego solidarnościowego doświadczenia Lech Kaczyński

Grey
komentarze archiwalne

www.blaszanybebenek.com www.miastoaniolow.com.pl www.barbados.com.pl fahrenheit www.panoramarestauracja.pl friends www.quepasa.com.pl

: startujemy : : nocna kuchnia : : multi-medialnie : : coctail towarzyski : : newsy : : kontakt : : konkursy :

Właścicielem serwisu nocnygdansk.pl jest Agencja Reklamowa PROMONET24
Copyright - 2003-2014 - Gdańskie Vademecum Imprezowicza. Wszystkie prawa zastrzeżone